Behoud naturistenstrand Bussloo [BNB]

aug 24, 2020 | Nieuwsbrief

Betreft:Beroepschrift bij de Raad van State tegen het vanaf 16 juli 2020 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage liggende bestemmingsplan Wellness & Hotel Thermen Bussloo (NL.IMRO.0285.20264-VS00), het beeldkwaliteitsplan Hotel Bussloo en de bijbehorende stukken. Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan zijn door de gemeenteraad van Voorst vastgesteld op 6 juli 2020.

Je hebt je e-mailadres doorgegeven om op de hoogte gehouden te willen worden over de ontwikkelingen mbt de uitbreidingen Thermen Bussloo. Tevens om mee te ondertekenen bij dit beroepschrift.

In een persoonlijk gesprek ben je geïnformeerd dat een groep van nu 6 personen de koppen hebben bij elkaar gestoken om de gezamenlijke belangen te behartigen om er voor te zorgen dat indien de bouwplannen van Thermen Bussloo doorgaan wij als naturisten ons niet weggejaagd hoeven te voelen. Wij als team van BNB proberen om een gesprek aan te gaan met de directie van Leisurelands die de verantwoordelijkheid draagt voor het naturisten- strandgedeelte “de Kuiter”.

De eerste plannen waren om met Leisurelands in gesprek te gaan om te zoeken naar een alternatief strand na de bestemmingsplanwijzigingen. Onze ideeën hierover is het verplaatsen van het verloren strand naar de andere (rechter zijde) van het kiosk, voorbij het familiestrand. Daar bevindt zich achterin een grote ligweide. Hier echter zijn geen bomen voor schaduwplekken en ook is een toegang tot het water uiterst onveilig en gevaarlijk voor ouderen en mindervaliden. In een aangevraagd gesprek met Leisurelands wilden we voorstellen om daar een gepast breed zandstrand aan te leggen en de kleine bomen (van het veld dat verloren gaat) te herbeplanten op het lege veld zoals net beschreven.


Tot heden heeft Leisurelands geen gehoor gegeven om met een delegatie van de bezwaar-/ beroep-makers te willen praten.
Daarom hebben we als team besloten om door te zetten. We gaan in beroep bij Raad van State. Deadline is woensdag 26 augustus 2020.

Ondertussen is contact gelegd met Raad van State en besloten om begin volgende week al digitaal in beroep te gaan. Dit word ondertekend door het nu aanwezige 6 talige team van BNB.
Na indienen en vastleggen van dit beroepschrift hebben we nog 4 weken de tijd om de nadere gronden in te dienen.
Jij zult dan via een volgende mail worden geïnformeerd met de documenten voor de gronden die we gaan indienen.
Je word in die mail gevraagd de in te dienen gronden te lezen en de tekenen via de mail voor een akkoordverklaring. Je verklaart je dan als medebezwaarmaker.

Op dit moment hebben we ca 225 mailadressen verzamelt.
Graag willen we je vragen om ook nog je eigen Bussloo vrienden te informeren en te vragen om hun mailadres, naam en woonplaats door te geven aan volgend mailadres: contact@bnbbussloo.nl
Op deze wijze kunnen wij nog meer beroepmakers noteren en doorgegeven aan Raad van State.

Samen sterk, voor gezamenlijke belangen, met elkaar – voor elkaar.

Hiervoor alvast onze dank
Hartelijke groet,
Team BNB

De website gebruikt Cookies. Als u verder gaat op de website accepteert u de voorwaarden.