In 2020 kwamen 5 Bussloo-bezoekers bij elkaar, om voor het behoud van het naturistengebied op te komen:

 

Alles begon met een flyer om bezoekers te informeren dat er plannen waren het naturistenstrand in te krimpen, om bouwplannen voor een parkeerplaats voor Thermen Bussloo te kunnen realiseren.

Via een meerdaagse handtekeningen-actie in het naturistengebied en oproepen op een Facebook-pagina voor bezoekers naaktstrand Bussloo groeide de achterban al snel uit naar ca. 450 liefhebbers. Hiermee vormde zich een achterban van de initiatiefnemers en kon er samen een proteststem worden uitgebracht.

De eerste bezwaren naar de gemeente Voorst waren een feit. In een later stadium, (na wijziging van het bestemmingsplan) werd opgetreden naar de Raad van State en is deze groep in beroep gegaan.

Hierdoor ontstonden uiteindelijk gesprekken met Leisurelands. Dit alles resulteerde gelukkig in de aanleg van een extra strand op het nu ingekorte naturistengebied. Ook werden bomen gespaard en herplant op de al aanwezige grote ligweide aan de andere kant van de kiosk.

Zomer 2021 was wel wennen op deze plek. In het algemeen leverde het veel positieve berichten op en zijn bezoekers blij met de behaalde resultaten.

Eind 2020 schreven kranten dat Recreatiegebied Bussloo zal gaan dienen als een voorbeeld recreatiegebied binnen Nederland, voor zomer- en winterrecreatie. Maar die ontwikkeling kan natuurlijk alle kanten uitschieten:

 

Doelstelling BNB

De initiatiefnemers van BNB willen met hun achterban nauwlettend de veranderingen volgen en wat de plannen zijn voor het reeds verkleinde naturistenstrand.

Team BNB volgt alle vergaderingen m.b.t. dit thema.

BNB wil met zijn achterban de stem van alle betrokken Bussloo-bezoekers naar buiten brengen.

Stichting Bescherming Naturistengebied Bussloo onderhoudt nauwe contacten met en is vaste gesprekspartner van Leisurelands en NFN [Naturisten Federatie Nederland]  (NFN is hét informatieplatform en dé belangenbehartiger voor naaktrecreërend Nederland)

Samen hebben we wanneer nodig onderling overleg.

Wie is Stichting BNB?

Eppo Gutteling (vice-voorzitter)

Karinda Drost (algemeen bestuurslid)

 

 

 

 

 

 

Alvast bedankt als jij ook wilt doneren!

De website gebruikt Cookies. Als u verder gaat op de website accepteert u de voorwaarden.