Nieuwsbrief 4 – Stichting BNB | juli 2023

aug 3, 2023 | Nieuwsbrief

Naturistengebied opnieuw bedreigd!

Geef je op voor de Nieuwsbrief van Stichting Bescherming Naturistengebied Bussloo, via  contact@bnbbussloo.nl en/of….
Volg de site: www.bnbbussloo.nl 
Word donateur!

Het lijkt maar niet op te houden:

Na 3 jaar van daadwerkelijk inpikken van naturistenstrand (de 1½ ha. vastgeplakt met hekken aan het sauna-complex), de door Gemeente Voorst verzonnen weg mét pontonbrug dwars door ons gebied – die door onze inzet niet doorging – en een groot tentencomplex (“Glamping”) met nachtverblijf en horeca – ook tegengehouden!

Opgelucht gingen we de vorige herfst in. Maar volgden voor u wel de ontwikkelingen. En ziedaar; Nu leven er ideeën bij de Gemeente Voorst (en natuurlijk bij Ontwikkelaar Vastbouw) om het oude militair terrein, achter onze rug, vol te zetten met vakantiehuisjes of een hotel. En waar zullen al die gasten naar toe willen om de zon te zien……?

Lees de brief die we daarover 2 juli aan de Gemeente stuurden. En steun – ook financieel – het behoud van ons prachtige PRIJSWINNENDE gebied!

Geachte Gemeenteraad en College van Burgemeester en Wethouders van Voorst,

Met grote belangstelling hebben wij als Stichting Bescherming Naturistengebied Bussloo uw verkennende rapport voor een toekomstig Projectplan Landelijk Gebied gelezen. 

Terecht wordt naar voren gebracht dat er veel op het landelijk gebied afkomt. Ontwikkelingen, die waar dat kan, in samenhang moeten worden aangepakt en opgelost.

“Voorst is een aantrekkelijk gebied voor rustzoekers”; schrijft u. Bijna -en terecht- een prachtige slogan voor de gemeente.

Als Stichting BNB moeten ons echter een aantal teleurstellingen van het hart:

  • Het verbaast ons dat in hoofdstukken over natuur en recreatie, op hetzelfde moment, bijna met dedain wordt gesproken over de “rustzoekende recreant” in Voorst. 

“Andere recreanten zouden bediend moeten gaan worden”, schrijft u.

  • Dat het recreatiegebied Bussloo (eigendom van de inwoners van Voorst én van die van alle omliggende gemeenten) vooral en alleen wordt genoemd in relatie tot commerciële activiteiten “aan” het gebied zoals het saunacomplex de Thermen, de golfbaan en de restaurants.
  • Niet de 100-duizenden bezoekers die het water, de natuur en de stranden op een laagdrempelige, goedkope en eenvoudige manier bezoeken. Vanwege gezelligheid, onderling contact, de inspiratie en gewoon om te ontspannen (letterlijk Re-Creatie).

Gekleed of ongekleed.

  • Het is opmerkelijk om te lezen dat er wel aandacht is voor klompenpaden, ruiterpaden en bike-trails, maar….,
  • Niet het feit genoemd durft te worden dat het naturistengebied bij Bussloo met meer dan 100.000 bezoekers per jaar prijswinnend gelauwerd is als mooiste en grootste naturistengebied van Nederland. 

Voorst schaamt zich daar blijkbaar voor.

De recreanten op Bussloo hebben blijkbaar nog geen rol mogen spelen in de 50 verkennende gesprekken “met belanghebbenden” tot nu toe. Evenmin wij als stichting BNB, belangenbehartiger van de blootgaande recreanten op Bussloo. 

En dat is jammer gezien de gespannen verhouding die er sinds 2020 elke keer weer ontstaat door te laat of niet informeren door Voorst over ontwikkelingen die uitgerekend op het naturistengebied moeten afkomen. (Gebiedsverkleining t.b.v. de Thermen in 2020; -nog altijd ligt de grond braak !-, de “Kansenkaart” uit 2021, met voorstellen een weg door het gebied aan te leggen zelfs met een pontonbrug naar de textiel-overzijde !, de Glamping bij het Koeienweitje = verblijfsrecreatie!- in 2022).

En opnieuw wordt er NU een ontwikkeling gesuggereerd die we niet anders zien dan een bedreiging van het naturistengebied en de omliggende natuur.

Niet in de tekst, maar verscholen op twee kaarten. Zoals op bladzijde 50; “Het omvormen van het voormalige MOB-terrein; een kans voor ontwikkeling tot hoogwaardige verblijfsrecreatie, in plaats van bedrijvigheid”.

Nou stelt die bedrijvigheid in de oude complexen weinig voor. Eerder een vorm van “antikraak gebruik” die zelfs de omliggende -zeer oude- natuur bevordert.

“Hoogwaardige verblijfsrecreatie” kan niet anders betekenen dan een hotel of vakantiewoningen. Het hele jaar door dag en nacht bezet. Misschien zelfs timesharing of 2e koopwoningen en dan natuurlijk ook in de verhuur.

“Van dagrecreatie naar verblijfsrecreatie” is een verandering van afspraken met alle gemeenten (die ook eigenaren zijn) sinds in 1968 de Bussloo-plas is uitgegraven en het recreatiegebied is ontstaan.

(Overigens; de ontwikkelaar Vastbouw hád het MOB-terrein niet hoeven kopen. De overheid hóéft niet automatisch grondwaarde te laten stijgen -voor het financieel genot van een ondernemer-. Door het veranderen van het bestemmingsplan; voormalig militair terrein -bosgrond- naar hogere grondwaarde voor een hotel of vakantiewoningen?)

Waar gaan die ongetwijfeld geklede verblijfsrecreanten naar het strand of de zonsondergang? (of een nog later uur?; nu mag dat niet?) ……

Naar het strand waar de naturisten gewoonlijk verkeren….

Einde van het naturistenstrand.

Wij als Stichting BNB verwachten dat u goede nota wilt nemen van onze grote zorgen, verwoord vanuit een groot publiek,

Met vriendelijke groet,

Eppo Gutteling,

Vicevoorzitter Stichting Bescherming Naturistengebied Bussloo, 

Apeldoorn.

 

Steun het belang van ons prachtige naturistengebied Bussloo, en help mee het steeds maar afknijpen ervan, het verstenen en commercialiseren tegen te gaan:

Dat kan met een donatie op bankrekening:
NL21 RABO 0199086648
Stichting Bescherming Naturistengebied Bussloo
Kamerlingh Onnesstraat 24, Apeldoorn.

Nodig meer mensen uit voor de Nieuwsbrief van Stichting Bescherming Naturistengebied Bussloo, via  contact@bnbbussloo.nl en/of….
Volg de site: www.bnbbussloo.nl 
Word donateur!

Bedankt mensen!!

De website gebruikt Cookies. Als u verder gaat op de website accepteert u de voorwaarden.