Nieuwsbrief 5 – Genieten op zonnig Bussloo’s naaktstrand; graag opnieuw in 2024

mrt 21, 2024 | Nieuwsbrief

En nog heel veel jaren daarna…!?


Beste naaktstrand-bezoekers en abonnees op de nieuwsbrief van BNB-Bussloo.
De vijfde nieuwsbrief alweer, naast alle informatie op onze site.

Wat vind je in deze nieuwsbrief:

  • Onze inspanningen rondom “Projectplan Landelijk Gebied”, waar de gemeente Voorst mee bezig is;
  • Ons verzet rondom de plotselinge wens van een deel van de gemeenteraad om een KNVB-trainingscomplex naar de Bussloo-plas te halen;
  • De verkoop van het voormalig militair terrein (pal achter het naturistenstrand) aan beleggers;
  • Wordt donateur :
    De inspanning om het naturistengebied te beschermen is er een van de lange adem. Veel jaren. Het is allemaal vrijwilligerswerk.

    Maar we maken wel kosten. Zodat jij geïnformeerd blijft, voor de website, uitzoekwerk, de nieuwsbrieven en drukwerk.

    Steun ons daarom met een bijdrage op bankrekening: NL21 RABO 0199086648 t.n.v. Stichting Bescherming Naturistengebied Bussloo.

In onze vorige nieuwsbrief (kijk ook op onze site) schreven we over het
verkennende rapport van Voorst om een Projectplan voor het Landelijk Gebied
van de totale gemeente te maken.

Een korte terugblik:

In dat rapport waarover de gemeenteraad in juli ‘23 vergaderde stond ook het één en
ander over het recreatiegebied Bussloo. Opvallend genoeg was daar weinig aandacht
voor de rustzoekende recreant die niet uit is op (meer) commercieel vertier. Tussen de
regels door was wél te lezen dat er “meer aandacht moet zijn voor andere typen
recreanten”. Bussloo als Nederlands prijswinnende naturistenstrand werd in het hele
rapport nergens genoemd. Blijkbaar schaamt Voorst zich daar voor. In het kaartmateriaal
werd zelfs twee keer naar voren gebracht dat het voormalig militair terrein, pal achter het
naturistenstrand “een kans was voor de ontwikkeling tot hoogwaardige verblijfsrecreatie”.
Lees vakantiehuisjes, hotel of camping!

50 organisaties had de gemeente al laten interviewen over wat belangrijk moet zijn in een Projectplan Landelijk Gebied. Blijkbaar was de gemeente even aan de naturisten voorbijgegaan.

Vanwege ons grote belang als naturisten, maar ook grote negatieve invloed die zo’n commerciële ontwikkeling en dag en nacht verblijf op de toekomst van ons strand heeft, klommen we in het weekend van 1 juli in de pen. We stuurden een brief met onze tegenargumenten en trokken naar de gemeenteraadsvergadering.

Ook Stichting We Need Nature die zich inzet voor het Kikkergat (het “Koeieweitje” net om de hoek van ons strand) stuurden een inspraak-reactie.

Blij waren we twee weken later dat we via de gemeente Voorst de uitnodiging kregen met hun adviserend bureau Open Kaart uit Rotterdam te spreken. Vanuit ons bestuur zijn Karinda en Eppo uitgebreid geïnterviewd over onze zorgen, de grote waardering en betrokkenheid van grote aantallen naturisten die juist de natuur, de ontspanning en ongedwongen gezelligheid op het naaktstrand van Bussloo zo op prijs stellen. Dat onze belangen de afgelopen jaren met grote regelmaat worden genegeerd. En dat mogelijke verblijfsrecreatie pal achter onze rug (op het voormalig militair terrein) een groot negatief effect zal hebben op de blootbeleving en de gezelligheid op ons mooie strand.

– Wordt ongetwijfeld vervolgd-

En plotseling was er een raar plan. Dit keer vanuit een groot deel van de gemeenteraad van Voorst. “Vestig een oefenlocatie van de KNVB op het voormalig militair terrein op Bussloo”.

De KNVB ligt immers met de gemeente Zeist in de heg over de uitbreiding van zijn KNVB-Campus. “Springen wij mooi in dat gat”, dacht de gemeenteraad. 

Een motie ingediend op vrijdagmiddag vlak voor de raadsvergadering op maandag 13 november j.l.

Zonder ook maar met iemand buitenshuis er over gepraat te hebben of advies gevraagd te hebben. Niet met bewoners van omliggende dorpen. Niet over de grote kaalkap en daarmee het vernietigen van de leefomgeving van heel veel planten- en diersoorten. Niet over veel extra verkeer. Niet met ons als naturisten.

Op het laatste moment konden we nog een brief sturen.

Lees die hieronder:

Geachte volksvertegenwoordigers en dagelijks bestuur van de gemeente Voorst,

Bij toeval kwamen wij als bestuur van Stichting Bescherming Naturistengebied Bussloo -dit weekend- op de hoogte van uw gemeenteraadagenda van deze maandagavond.

Daartussen zat een concept-motie die drie collegepartijen VVD, CDA en Voortvarend-Voorst deze vrijdag hebben gestuurd aan de raad en B&W getiteld “je moet schieten, anders kun je niet scoren”.

Waarin, (kort samengevat;)

B&W wordt opgedragen (te onderzoeken) “de KNVB te vragen of de KNVB het belangrijk vindt een Internationale de Voetbalcampus op het MOB-terrein gelegen in het recreatiegebied Bussloo te realiseren”

Googelend hebben wij nergens een ander en MOB-complex in de gemeente Voorst kunnen aantreffen.

Het huidige MOB-terrein, aangekocht van Defensie door projectontwikkelaar Vastbouw, omdat Voorst het niet wilde kopen en dus niet eens gemeenteeigendom, ligt pal aan de naturistenstranden in recreatiegebied Bussloo.

Een campus betekent een verschuiving van dag- naar verblijfsrecreatie.

Wat in strijd is met het huidige bestemmingsplan.

Met grote gevolgen. Voor de rust, de zeldzame natuur, kaalkap en het niet commerciële gebruik door naturisten op deze al jarenlang (NFN) bekroonde stranden.

Hoe bestaat het dat “über Nacht”, of in goed Nederlands heimelijk, na al jarenlang gedonder in dit gebied met dorpsbelangenverenigingen en gebruikers en zelfs de Provincie; (het afnemen van 1 ½ ha. naturistenterrein voor de Thermen -dat nog steeds leeg staat-, de “Kansenkaart”, een bedachte brug vanaf het naturistengebied naar het tegenoverliggende textielstrand en een voorgenomen vergunningverlening voor een “Glamping” zo’n vertrekkend voorstel wordt gedaan ZONDER gesprek met of inspraak door belanghebbenden.

Wij verzoeken u ernstig op uw schreden terug te keren.

Met groet,

Eppo Gutteling,

Vicevoorzitter Stichting Bescherming Naturistengebied Bussloo.

Gelukkig blies wethouder Visser van Voorst het rare idee van de gemeenteraad naar het land der fabeltjes. Lees het verslag hiervan in een krantenartikel van de Stentor.

Ook hieronder:

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Opvallend genoeg vond de directeur Kees Rutten van Leisurelands (beheerder van het recreatiegebied Bussloo namens alle omliggende gemeenten) het wel een goed idee dat het trainingskamp op Bussloo zou komen.

Zie ook zijn reactie op LinkedIn toen hij van het idee hoorde. En die van de manager van Sauna-complex Thermen Bussloo:

De wijsheden van Johan Cruijff lijken wel voor eeuwig en overal geschikt te zijn. #mooivanleisurelands

Kees Rutten
Directeur bestuurder bij Leisurelands en toezichthouder Aeres en Sportservice de Vallei


Johan Cruijff wordt in dit artikel veelvuldig naar voren gebracht maar ‘er moet eerst iets gebeuren voor er iets gebeurt’ mag zeker niet in het rijtje ontbreken. Het MOB complex grenst direct aan de recreatieplas en is een omhekt gebied waar niet veel meer gebeurt dan dat er loodsen staan met opslag. Ontzettend jammer om niet meer mee te doen. De KNVB campus is wat ons betreft van harte welkom. Koeman had dan mooi met zijn team kunnen winterzwemmen of het beroemde rondje Bussloo kunnen rennen. Daarna lekker benen omhoog in Thermen. Om toch nog maar even goed te eindigen: ‘Alleen kan je niks, je moet het samen doen’ – DeStentor
@GemeenteVoorst

Jeroen van der Veen
Rayon manager Thermen Resort

Was het niet dat de Oranje Leeuwinnen het trainingskamp hadden in Bussloo als voorbereiding op het WK 2019? Wie weet het nog? Bussloo is geen onbekend terrein
voor de KNVB, en met succesvolle resultaten.

Wel makkelijk hoe Leisurelands en de Thermen over de belangen van de natuur en de naturisten heen springen.

Het MOB-terrein (mobilisatie complex, het voormalig militair terrein achter het naturistenstrand) is weer verkocht.

Vastbouw was de vorige eigenaar die het 16 ha. grote gebied van het Ministerie van Defensie ooit kocht. 

Tussen de natuur staan daar een groot aantal hallen en loodsen waarin allerlei bedrijfjes gevestigd zijn. Projectontwikkelaar en bouwer Vastbouw uit Rijssen/Amsterdam had grootse plannen met het gebied om er meer geld uit te halen. Met vakantiehuisjes of een hotel. Maar zag er blijkbaar geen brood meer in. 4 eigenaren hebben de hele handel op 22 december j.l. overgenomen voor de som van  € 3.150.000. Het zijn beleggers en ontwikkelaars van vakantie-complexen.

Wordt ongetwijfeld vervolgd. We houden jullie op de hoogte!

Wordt donateur :


De inspanning om het naturistengebied te beschermen is er een van de lange adem. Veel jaren. Het is allemaal vrijwilligerswerk.

Maar we maken wel kosten. Zodat jij geïnformeerd blijft, voor de website, uitzoekwerk, de nieuwsbrieven en drukwerk.

Steun ons daarom met een bijdrage op bankrekening:
NL21 RABO 0199 086 648 t.n.v. Stichting Bescherming Naturistengebied Bussloo

De website gebruikt Cookies. Als u verder gaat op de website accepteert u de voorwaarden.