“Bescherming Naturistengebied Bussloo”

jan 13, 2022 | Informatief

Nieuwsbrief 1-2022 BNB [Bescherming Naturistengebied Bussloo]

Beste liefhebber, liefhebster van het naturistengebied Bussloo.

Je hebt je e-mailadres achtergelaten bij het team van BNB; “Bescherming Naturistengebied Bussloo”. Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom de bescherming van ons mooie naturistengebied.

Je ontvangt de eerste Nieuwsbrief in 2022.

Nieuwsbrief 1-2022 BNB; “Bescherming Naturistengebied Bussloo”.

Om te beginnen wenst het volledige team jou en je dierbaren een gezond en gelukkig 2022!

Wellicht is het je in de intro al opgevallen;

De afkorting BNB blijft bestaan. We hebben de benaming van de stichting ruimer gemaakt.

“Bescherming Naturistengebied Bussloo”

Deze 3 woorden spreken voor zich en hebben geen nadere uitleg nodig!

De stichting is over een paar weken een feit.

Hierover straks meer.

Het goede nieuws:

Lees hier het volledige artikel uit de Stentor van 17 december over -voorlopig- het STOPPEN- met de uitwerking van de “Kansenkaart” naar een “Masterplan Bussloo”;

https://www.destentor.nl/apeldoorn/masterplan-bussloo-sneuvelt-na-felle-protesten-niet-genoeg-draagvlak~a2989e3b/

Lees ook:

https://www.voorst.nl/nieuws/artikel/masterplan-bussloo-beeindigd?fbclid=IwAR3xLlKRSWZE6hOzKcYZ0Q5GFiQwRO8CRLSLNFZIRrmGOww3okyouEOz4M8

We denken dat alle acties die we samen gevoerd hebben van groot belang zijn geweest.

We danken je zeker voor jouw inzet. Of het nu ging om inspraakbrieven die je wellicht stuurde, warme berichten of opmerkingen die we op het strand kregen. Of simpelweg omdat je je bekend maakte voor de Nieuwsbrief of donaties in de toekomst wilde toezeggen.

De bezwaren die wij rondom de zomer hebben gemaakt, (dus ook jij) hebben blijkbaar invloed gehad.

En hoe nu verder?

Belangrijke informatie voor het komend jaar:

In maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Ook in Voorst.

De enige politieke partijen die ons al anderhalf jaar steunen in onze verzet tegen de commercialisering van Bussloo zijn de fractie Suelmann en de Partij van de Arbeid/GroenLinks-fractie.

Ook belangrijk: Tot aan de herfst hebben de wethouders van Gemeentebelangen, CDA, D66 en de VVD-fractie, LeisureLands, Vastbouw Vastgoedontwikkeling (voormalig militair terrein), Thermen Bussloo en For-Rest Glamping de plannen voor verblijfsrecreatie (huisjes, hotels en een camping/glamping), de bruggen over het water via het naturistengebied, en steeds meer commerciële activiteiten, VOORTDUREND GESTEUND!

Let op!  Omdat deze partijen hun samenwerking (even) hebben stop gezet, betekent dit zeker niet, dat dit allemaal uit hun hoofden weg is. Men is alleen geschrokken van het verzet.

WIJ hebben dus een slag gewonnen, maar zeker nog niet de strijd gewonnen!

Daarom richten we nu de Stichting Bescherming Naturistengebied Bussloo op.

Dit om de strijd voort te zetten.

En bovendien de voorzieningen op dit grootste naturistenterrein in het binnenland van Nederland te verbeteren en uit te breiden.

Dat zal ons lukken met z’n allen.

Lees hier daarom de doelstelling van BNB en de manier waarop we die willen bereiken. We zullen je dan weer informeren zodra de Stichting BNB is opgericht.

We staan er dicht voor. Zoals in de introductie al aangegeven is het nog maar een kwestie van enkele weken.

We zullen je dan gedetailleerder informeren over hoe mensen hun kennis kunnen inzetten en de donaties om de vervolgacties te steunen.

Graag willen we je al extra motivatie geven en delen hier graag de doelstelling van BNB.

Dit is het doel van BNB :

Het behartigen van de belangen van de (on-)georganiseerde naaktrecreanten op de daarvoor geschikte recreatieterreinen en aanliggende stranden van het Recreatiegebied Bussloo gelegen in de Gemeente Voorst. Die belangen worden met name gekenmerkt door:

• het beschermen en bevorderen van de historische natuur, landgoederen, de landschappelijke waarden en de hierbij behorende biodiversiteit,

• het bevorderen van de kwaliteiten van rust, ontspanning, recreatie en vrijheidsbeleving,

• het bevorderen van het versterken en vergroten van deze mogelijkheden van gebruik en bezoek door iedereen die dit grootste binnenlandse natuur-zoetwater recreatiegebied op prijs stelt,

• het bevorderen van het promoten van een naturistische en natuur-liefhebbende levensstijl,

• het bevorderen en bewerkstelligen van nieuwe voorzieningen en aanpassingen die in het belang zijn van een naturistische levensstijl,

• voorgaande in de breedste zin des woords en op een financieel laagdrempelige wijze.

En dat willen we bereiken:

Door in het belang van achterban en bezoekers;

in overleg te treden met Leisurelands B.V., haar aandeelhouders (gemeenten), de uitbaters van de kiosken op het Recreatiegebied Bussloo, de Naturisten Federatie Nederland, dorps- en wijkraden, de Gemeente Voorst, bevechten en bereiken van de doelstellingen

het voeren van overleg met andere dan hiervoor genoemde partijen, promotie, reclame, een website en zo nodig door middel van rechtsgedingen.

In december 2021 heeft BNB ook vergaderd met NFN.

Binnenkort heeft BNB een evaluatiegesprek gepland met Leisurelands samen met NFN.

Dit evaluatiegesprek zal gaan over de eerste ervaringen (seizoen 2021) rondom de aanleg van het nieuwe strand bij de grote ligweide.

Daarnaast liggen er ideeën om te streven naar een aanpak om het oude verloren gegane naturistengedeelte aan de grens met Thermen Bussloo als compensatie terug te vorderen. Dat wil zeggen: wij willen meer plek voor naturisten!

Houd onze volgende nieuwsbrieven in de gaten.

Reacties, suggesties of andere ideeën op deze nieuwsbrief zien we graag tegemoet.

Bedankt namens het team van BNB voor je aandacht en je inzet.

Met vriendelijke groet,

Arno Wienands (secretaris BNB)

De website gebruikt Cookies. Als u verder gaat op de website accepteert u de voorwaarden.