Doelstellingen

De Stichting Bescherming Naturistengebied Bussloo

Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn.

Doel

De stichting heeft ten doel: het behartigen van de belangen van georganiseerde en ongeorganiseerde naaktrecreanten op de daarvoor geschikte recreatieterreinen en aanliggende stranden van het Recreatiegebied – Bussloo, gelegen in de gemeente Voorst.

Bovenstaande belangen worden met name gekenmerkt door:

  • het beschermen en bevorderen van de historische natuur, landgoederen, – landschappelijke waarden en de hierbij behorende biodiversiteit;
  • het bevorderen van de kwaliteiten van rust, ontspanning, recreatie en vrijheidsbeleving;
  • het bevorderen, versterken en vergroten van de mogelijkheden van gebruik en bezoek door iedereen die dit grootste binnenlandse natuur-, naturistische-zoetwater recreatiegebied op prijs stelt;
  • het bevorderen van- en het promoten van een naturistische en natuur- liefhebbende levensstijl;
  • het bevorderen en bewerkstellingen van nieuwe voorzieningen en aanpassingen die in het belang zijn van de naturistische levensstijl.

Dit alles in de breedste zin des woords begrepen en op een financieel laagdrempelige wijze.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door in het belang van haar achterban en (andere) bezoekers van het recreatiegebied:

  • in overleg te treden met onder meer recreatie ondernemer Leisurelands, dan wel haar rechtsopvolgers, haar aandeelhouders (gemeenten), de uitbaters van de kiosken op het Recreatiegebied Bussloo, de Naturisten Federatie Nederland [NFN], dorps- en wijkraden en de gemeente Voorst;
  • het voeren van overleg met andere dan de hiervoor genoemde partijen;
  • het onderhouden van een website en het gebruiken van andere middelen om het doel van de stichting onder de aandacht te brengen;
  • het zo nodig voeren van rechtsgedingen.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Alvast bedankt als jij ook wilt doneren!

De website gebruikt Cookies. Als u verder gaat op de website accepteert u de voorwaarden.